Nieuws

Nieuws

Praktisch omgaan met medicatieoverdracht

22 december 2011 door LHV - De Dokter - dec. 2011
De richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten die in 2008 is ontwikkeld, voorziet in een behoefte maar leidt ook tot discussie. Huisartsen vinden bij het werken volgende de richtlijn het...

Zorgverzekeraar mag niet in medische gegevens

13 december 2011 door Trouw
Zorgverzekeraars mogen geen kijkje nemen in de medische gegevens van patiënten. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) benadrukte vandaag in de Tweede Kamer dat alleen hulpverleners toegang...

LSP komt er toch, beschikbaarheid medicatiegegevens dichterbij

8 december 2011 door NVZA
De landelijke organisaties van apothekers (KNMP), huisartsen (LHV) en huisartsenposten (VHN) hebben afspraken gemaakt die de doorstart in 2012 van de infrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP)...

Toolkit medicatieoverdracht voor ziekenhuisapotheken

25 november 2011 door NVZA
De NVZA heeft sinds 2008 twee toolkits voor haar leden ontwikkeld: Opname en Ontslag. Deze ondersteunen de implementatie in ziekenhuizen van 'medicatieverificatie'. Elke patient die voor spoed,...

Toch weer hoop voor LSP?

23 november 2011 door Anne de Roos
Een meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, PvdA, CDA, D66 en SGP wil dat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) probeert de vastgelopen doorstart van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD)...

Naar huisarts of specialist: neem uw medicatieoverzicht mee!

21 november 2011 door Anne de Roos
Uw eigen medicatieoverzicht? Vraag erom in uw apotheek en neem het mee, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis!’ Dat is de boodschap van apothekers in dorp, stad en ziekenhuis. Ook...

Apothekers ontwikkelen uniform medicatieoverzicht

1 november 2011 door NVZA
Den Haag, 1 november 2011 - Vandaag hebben de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de organisatie...

Veiliger medicijngebruik door betere samenwerking

17 oktober 2011 door NVZA
De Task Force Medicatieveiligheid heeft belangrijke stappen gezet om gebruik van medicijnen veiliger te maken in de langdurige zorg en zorg thuis. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)...

Actueel medicatieoverzicht leidt tot forse daling medicatiefouten bij spoedopnames in ziekenhuizen

24 februari 2011 door CBO Utrecht
Nederland toonaangevend in patiëntveiligheid ...

Definitieve richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten

1 januari 2011 door NVZA
De richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten is definitief per 1 januari 2011. Hierin is een preambule opgenomen, waarin tot uitdrukking komt dat in 2011 geleidelijk zal worden...